Podrobnosti záznamu

Název
    Development of anthropogenic relief transformations in the historical Jeroným Mine area in the Slavkovský les Mts.
Další názvy
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese