Podrobnosti záznamu

Název
    Development of floral ecosystems in the Labe river alluvial plain during late glacial stage and recent
Další názvy
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu