Podrobnosti záznamu

Název
    Digitální model reliéfu krystalinika a permokarbonského vulkanosedimentárního souvrství (Český masív, SV část České republiky)
Další názvy
    Digital Elevation Model of the Crystalline Basement and Permo-Carboniferous Surface (Bohemian Massif, NE part of the Czech Republic)