Podrobnosti záznamu

Název
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Kalenda
Autor
    Kalenda, Pavel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Svazek/č.
    No. 10(102)
Strany
    p. 163-170
Rok
    1996
Poznámky
    5 diagr., 1 tab., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    mechanika hornin
    metoda matematická
    odprysk horniny
    seizmicita
    sesuv
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    Areas
    Basin
    Caused
    Coal
    Dimension
    Effect
    Macroseismic
    Ostrava-Karviná
    Rockbursts
    Underground
Abstrakt (anglicky)
   In view of mining workers, the macroseismic effects of seismic events caused by mining activities affecting underground working are an important criterion for their underground labour safety. Macroseismic effects depend on many factors relating to the seismic event itself, on properties of its surroundings and on driving the underground working itself. Limit distances of possible effects caused by seismic events, depending on the energy radiated from an event, were carried out on the basis of processing all the seismic events with macroseismic effects (microrockbursts and rockbursts) from the Karvina's part of the Ostrava-Karviná Coal Basin (OKCB) for the period of 1980-1996. For the limit radius of area with significant floor rising (0.2-0.5 m) depending on energy of seismic event, the following empirical equation was found log r=0.1697 log(E)+0.7696 and for the most probable radius of the area affected by macroseismic effects another equation was found log r=0.1695 log(E)+0.8269
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012