Podrobnosti záznamu

Název
    Direct determination of boron and zirconium in ceramic materials by flame atomic absorption spectrometry after alkali sintering and fusion
Autor
    Bouzková, Alena
    Lukešová, Eva
    Mihaljevič, Martin
    Šebek, Ondřej
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Fresenius Journal of Analytical Chemistry
Svazek/č.
    Roč. 371, č. 8
Rok
    2001
Výraz tezauru
    boron
    determination
    zirconium
Klíčové slovo
    Absorption
    After
    Alkali
    Atomic
    Boron
    Ceramic
    Determination
    Direct
    Flame
    Fusion
    Materials
    Sintering
    Spectrometry
    Zirconium
Abstrakt (anglicky)
   Stanovení boru a zirkonia ve vzorcích silikátů
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012