Podrobnosti záznamu

Název
    Discovery of Cyrtometopus Angelin, 1854 (Trilobita) in the Klabava Formation (Arenig) near Komárov (Prague Basin, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Milan Doubrava
Další názvy
    Nález rodu Cyrtometopus Angelin, 1854 (Trilobita) v klabavském souvrství (Arenig) u Komárova (Pražská pánev, Čechy)
Autor
    Doubrava, Milan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Palaeontologia Bohemiae
Svazek/č.
    Vol. 5
Strany
    p. 68-69
Rok
    1999
Poznámky
    4 fot., 2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Palaeont. Bohemiae
Předmětová skupina
    arenig
    Barrandien
    korelace stratigrafická
    lebka
    ordovik-spodní
    Phacopida
    pražská pánev
    taxonomie
    Trilobita
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Komárov (Beroun)
Klíčové slovo
    1854
    Angelin
    Arenig
    Basin
    Cyrtometopus
    Czech
    Discovery
    Formation
    Klabava
    Komárov
    Near
    Prague
    Republic
    Trilobita
Abstrakt (anglicky)
   In the work, there is described first find of cranidium of the trilobite genus Cyrtometopus Angelin, 1854. Material come from old dumps mine Hlava near malá Víska, 3 km southeastward of Komárov. Cyrtometopus aff. C. clavifrons (Dalman, 1827) was found in the Bohemia Arenig for the first time and find has been important from the connection between Baltica and Perunica
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012