Podrobnosti záznamu

Název
    Distribuce silicitů krakovsko-čenstochovské jury na Moravě a v Horním Slezsku v neolitu a na počátku eneolitu
Další názvy
    Distribution of silicites of the Kraków-Czestochowa Jurassic in Moravia and Upper Silesia in the Neolithic and at the beginning of the Eneolithic
Autor
    Janák, Vratislav
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Památky archeologické
Svazek/č.
    Roč. XCVIII, č. 1
Strany
    26
Rok
    2007
Výraz tezauru
    distribution
    interpretation
    Moravia and Upper Silesia
    Neolithic period and beginning of Eneolithic period
    silicites of the Kraków-Czestochowa Jurassic
Klíčové slovo
    Distribuce
    Eneolitu
    Horním
    Jury
    Krakovsko-čenstochovské
    Moravě
    Neolitu
    Počátku
    Silicitů
    Slezsku
Abstrakt (česky)
   V práci je charakterizována jedna z nejvýznamnějších surovin na štípané artefakty ve východní části střední Evropy a její distribuce během neolitu a počátkem eneolitu.
Abstrakt (anglicky)
   In the paper there is characterization one of the most important raw material for chipped artefacts in Eastern Central Europe and its distribution in the Neolithic and at the beginning of the Eneolithic.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012