Podrobnosti záznamu

Název
    Distribution of REE among Minerals in the Hercynian Post kinematic Granites of Westerzgebirge-Vogtland, GDR
Údaj o odpovědnosti
    Hubertus Budzinski, Gerhard Tischendorf
Další názvy
    Distribution of REE among minerals in the Hercynian postkinematic granites of Westerzgebirge-Vogtland
Autor
    Budzinski, Hubertus
    Tischendorf, Gerhard
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Zeitschrift für geologische Wissenschaften
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 11
Strany
    s. 1019-1031
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr., 4 tab., 7 diag.
    Zkr. název ser.: Z. geol. Wiss.
Předmětová skupina
    distribuce prvků
    krušnohorský pluton
    sasko-vogtlandská zóna
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Německá demokratická republika
Klíčové slovo
    Distribution
    GDR
    Granites
    Hercynian
    Kinematic
    Minerals
    Post
    REE
    Westerzgebirge-Vogtland
Abstrakt (česky)
   Pro 6 základních typů variských postkinematických žul Krušných hor-Vogtlandu byla vypočítána bilance prvků vzácných zemin (REE) pomocí rozdělovacích koeficientů. Rozdělení REE ukázalo, že jsou obsaženy především v monazitu a xenotimu a v malé míře též v apatitu, zirkonu a v horninotvorných minerálech. Variace REE v uvedených typech žul je dána jednak snižováním obsahů akcesorií od starších typů k mladším a jednak i poklesem obsahu REE v horninotvorných minerálech a v apatitu a zirkonu. Dosud uvažované příčiny (frakcionované krystalizace, termogravitační difuze a pod.) toto plynulé snižování obsahů REE nevysvětlují. Mechanizmus jejich rozdělení je pravděpodobně řízen procesy parciálního tavení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012