Podrobnosti záznamu

Název
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná Coalfield, the draining of mine and waste waters and water quality in watercourses
Autor
    Ondráček, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 2
Strany
    s. 27-34
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Útlum hlubinného hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, vypouštění důlních a odpadních vod a jakost vody ve vodních tocích
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    chlorides and sulphates in water streams
    downsizing deep coal mining
    mine waters
Klíčové slovo
    Coal
    Coalfield
    Deep
    Downsizing
    Draining
    Mine
    Mining
    Ostrava-Karviná
    Quality
    Waste
    Water
    Watercourses
    Waters
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá posouzením útlumu hlubinného hornictví v Ostravsko-karvinském revíru (OKR) z hlediska problematiky vypouštění důlních vod. V souvislosti s uzavíráním důlních provozů a s ukončením těžby uhlí na řadě lokalit OKR postupně kleslo množství důlních vod a odpadních vod vypouštěných doly do vodních toků. Snížilo se tak i množství rozpuštěných anorganických solí, které se s důlními vodami dostávaly do vodních toků. Tyto změny se projevily v jakosti vody v tocích.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012