Podrobnosti záznamu

Název
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
Údaj o odpovědnosti
    František V. Holub
Další názvy
    Potassic and ultrapotassic rocks in the so-called Benešov-type granitoid body, Central Bohemian Plutonic Complex
Autor
    Holub, František, 1949-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 99-100
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    geologie regionální
    granitoidy
    horniny plutonické
    mapa geologická
    pluton
    složení draselné
    složení mafické
    středočeský pluton
Geografické jméno
    Benešovská pahorkatina
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    13-33
    Benešov
    Benešovského
    Draselné
    Granitoidů
    Horniny
    Komplexu
    Plutonickém
    Rámci
    Středočeském
    Tělesa
    Typu
    Tzv
    Ultradraselné
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012