Podrobnosti záznamu

Název
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
Údaj o odpovědnosti
    Josef K. Moravec
Další názvy
    The species Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) from the Bohemian Ordovician (Dobrotivian, Lower Berounian) in the western part of the Prague Basin (Barrandian)
Autor
    Moravec, Josef K.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 82-84, Příl. IX
Rok
    2005
Poznámky
    4 fot. v Příl. IX
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 83-84
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    562/569
Předmětová skupina
    Barrandien
    biostratigrafie
    diskuse
    geologie regionální
    mapa geologická
    ordovik-svrchní
    paleontologie
    pánev sedimentační
    Phacopida
    pražská pánev
    synonymika
    taxonomie
    Trilobita
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Ejpovice (Rokycany, Rokycany)
    Rokycany-Osecký vrch
    Starý Plzenec (Plzeň-jih, Plzeň)
    Tymákov (Plzeň-jih, Plzeň)
Klíčové slovo
    12-33
    1922
    Barrandien
    Beroun
    části
    českého
    Dobrotiv
    Druh
    Inflatus
    Ordoviku
    Ormathops
    Pánve
    Plzeň
    Pražské
    Rokycany
    Spodní
    Trilobita
    Západní
    Želízko
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012