Podrobnosti záznamu

Název
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Miroslav Radoň, Vladimír Šrein
Autor
    Litochleb, Jiří
    Radoň, Miroslav
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 299-301
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubický pluton
    rudy barevných kovů
    rudy W
    scheelit
    wolframit
    žíla rudní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Těšenov (Pelhřimov)
Klíčové slovo
    Druhý
    Nález
    Pelhřimovsku
    Scheelitu
    Těšenova
    Wolframitu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012