Podrobnosti záznamu

Název
    Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině
Další názvy
    Two genetic types of tremolite and fossil-like objects from Konstantin quarry, Velké Vrbno Group
Autor
    Losos, Zdeněk
    Novotná, Monika
    Reif, Jaroslav
    Šmůla, Rudolf
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. VII, č. 1
Strany
    3
Rok
    2000
Výraz tezauru
    fossil-like objects
    graphite deposit
    tremolite
    Velké Vrbno Group
Klíčové slovo
    Dva
    Fosíliím
    Genetické
    Konstantin
    Lomu
    Nález
    Objektů
    Podobných
    Skupině
    Tremolitu
    Typy
    Velkovrbenské
Abstrakt (česky)
   Na ložisku grafitu Konstantin ve velkovrbenské skupině byly nalezeny v rámci grafitové sloje "Platejs" dislokace, vyplněné hrubozrnnými agregáty světle šedého tremolitu (typ I). Tremolit je také horninotvorným minerálem mramorů (typ II). Tremolit I.typu představuje krystalizačně mladší stadium, odvozené od metamorfně-hydrotermálních procesů. V rámci terenního výzkumu na ložisku byly nalezeny také dolomitické mramory s objekty o velikosti několika mm, které svou morfologií připomínají tremolitizované fosílie.
Abstrakt (anglicky)
   The Konstantin quarry is located in NW part of the Velké Vrbno Group. The graphite seam "Platejs" is dislocated by a fault filled by aggregates of light grey tremolite (type I). Tremolite is usually present as microscopic intergrowths with calcite and dolomite. The described tremolite (type I.)crystallized later than dark grey tremolite (type II.) in so called dolomite marbles with tremolite. Lenses of clear dolomitic marbles with tremolite accumulations morphologically resemble tremolitized fossils.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012