Podrobnosti záznamu

Název
    The effect of land use in the infiltration area on the drainage runoff quantity
Další názvy
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku