Podrobnosti záznamu

Název
    Effect of the operation of Zlaté Hory Ore mines in Jeseníky Mountains on the quality of atmosphere in the adjacent
Další názvy
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti