Podrobnosti záznamu

Název
    The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region
Autor
    Hortvík, Karel
    Maníček, J.
    Martinec, Petr
    Schejbalová, Božena
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 2
Strany
    s. 13-26
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Krajina Ostravska a její ovlivnění těžbou uhlí
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    coal mining
    methane emission
    mine waters
    Ostrava region
Klíčové slovo
    Coal
    Effects
    Landscapes
    Mining
    Ostrava
    Region
Abstrakt (česky)
   Geologická historie karbonu, pokryvných útvarů včetně kvartéru a změny povrchu vyvolané činností člověka, měly zásadní vliv na utváření krajiny Ostravska. Výrazným způsobem se projevila hlubinná těžba uhelných slojí, která byla příčinou poklesů terénu a vzniku odvalů hlušin a odkališť, které jsou novým morfologickým útvarem v krajině a mnohdy působí jako dlouhodobá ekologická zátěž. Pozornost je věnována emisím metanu na povrch, změnám v hydrologické situaci regionu a některým okolnostem čerpaných a vypouštěných důlních vod.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012