Podrobnosti záznamu

Název
    Emeralds from the Kafubu Area, Zambia
Další názvy
    Smaragdy z oblasti Kafubu, Zambie
Autor
    Anckar, Bjorn
    Falster, Alexander
    Garcia-Guillerminet, Héja
    Koivula, John
    Laurs, Brendan
    Lustenhower, Wim
    Muhlmeister, Sam
    Seifert, Antonín
    Simmons, William
    Vrána, Stanislav
    Zwaan, Hanco
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Gems & Gemology
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 2
Strany
    49
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Emeralds, Kafubu Area, Zambia, emerald composition, emerald properties
Klíčové slovo
    Area
    Emeralds
    Kafubu
    Zambia
Abstrakt (česky)
   Ekonomická smaragdová mineralizace v oblasti řeky Kafubu se vyskytuje ve flogopitových reakčních zónách podél Be-nosných křemen-turmalínových žil, které přeměnily okolní metabasity (komatiity) s obsahem Cr. Je charakterizována současná těžba v podobě velkých povrchových dobývek, a také chemismus smaragdu, jeho spektrální vlastnosti a minerální inkluze.
Abstrakt (anglicky)
   Economic emerald mineralization in the Kafubu River area occurs in phlogopite reaction zones adjacent to Be-bearing quartz-tourmaline veins that altered Cr-bearing metabasite (komatiite) host rocks. Recent large open pit operations are characterised, as well as emerald composition, spectral properties and mineral inclusions in emeralds.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014