Podrobnosti záznamu

Název
    Environmental, sedimentational and life changes during the Jurassic-Cretaceous boundary
Další názvy
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru