Podrobnosti záznamu

Název
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav - Děkanská zahrada
Autor
    Růžičková, Eliška
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 143-146
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR
    Překlad názvu: Aeolian component in Holocene fluvial sediments at the locality Stará Boleslav - Děkanská zahrada
    Rozsah: 4 s.
Předmětová kategorie
    floodplain
    Holocene sediments
    Labe River
Klíčové slovo
    Boleslav
    Děkanská
    Eolická
    Fluviálních
    Holocenních
    Komponenta
    Lokalitě
    Sedimentech
    Stará
    Zahrada
Abstrakt (česky)
   V sondě situované v areálu středověkého osídlení je odkryt kontakt antropogenních uloženin a fluviálních sedimentů nižšího nivního stupně. Prokázaná eolizace křemenných pískových zrn ve všech vrstvách poskytuje důkaz, že hlavním zdrojem těchto sedimentů jsou starší eolické písky a důkaz možné přítomnosti eolických písků in situ.
Abstrakt (anglicky)
   A pit dug out within the area of a medieval settlement reached the sediments of the Lower Flood plain Terrace. Microtexture of quartz grains in sands of all three layers provided evidence that the most prominent source of sediments were older aeolian sands and that an admixture of aeolian material in situ is very probable.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012