Podrobnosti záznamu

Název
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
Údaj o odpovědnosti
    Eliška Růžičková
Další názvy
    Aeolian component in Holocene fluvial sediments at the locality Stará Boleslav-děkanská zahrada
Autor
    Růžičková, Eliška
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 143-146
Rok
    2002
Poznámky
    2 obr., 2 tab. foto příl., 7 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér Polabí
    písek
    sedimentace eolická
    štěrk
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Stará Boleslav (Praha-východ)
Klíčové slovo
    12-24
    Boleslav-děkanská
    Eolická
    Fluviálních
    Holocenních
    Komponenta
    Lokalitě
    Praha
    Sedimentech
    Stará
    Zahrada
Abstrakt (anglicky)
   A pit dug out within the area of a medieval settlement reached the sediments of the Lower Flood plain Terrace. Microtexture of quartz grains in sands of all three layers provided evidence that the most prominent source of sediments were older aeolian sands and that an admixture of aeolian material in situ is very probable
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012