Podrobnosti záznamu

Název
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Vilček, Ján Špes
Další názvy
    Erosional damage of soils of the Šariš Lowland
Autor
    Špes, Ján
    Vilček, Jozef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 4
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Geogr. Čas.
Předmětová skupina
    ekologie
    eroze
    pedologie
    půdy
    sedimenty vnitrokarpatského paleogénu
    zemědělství
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Šarišské Sokolovce
Klíčové slovo
    Erodovanosť
    Podolia
    Šarišského
Abstrakt (česky)
   V práci byla provedená analýza ohrožení půd erozí na území obhospodařovaném JRD Šarišské Sokolovce. Použitá metoda výpočtu erozního smyvu půd umožňuje pro každý územní celek stanovit potenciální ztrátu půdy. Protierozní ochrana při současné organizaci a uspořádání půdního fondu není zabezpečená ani na úrovni podniků, ani na úrovni širších geomorfologických celků v karpatském paleogénu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012