Podrobnosti záznamu

Název
    Erste Etappe der Lösung des Zuschussprojektes Nr. 105/09/1675 "Geologisch-pädologische und biologische Forschung von verschiedenen Flächentypen nach dem Braunkohlenbergbau und die Optimalisierung von Rekultivierungsansätzen zu der Landschaftswiederherstellung"
Další názvy
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"