Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of pond´s sediments
Další názvy
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)