Podrobnosti záznamu

Název
    Evaluation of the influence of saturation on slope stability in type models of deluvial-eluvial complexes of various thicknesses in the Outer Carpathian Flysch
Další názvy
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše