Podrobnosti záznamu

Název
    An evaluation of the metallogeny of the central zones of the Makovica, Strechov and Bogota stratovolcanoes
Další názvy
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota