Podrobnosti záznamu

Název
    Evolution of opinions on the tectonics of the palaeozoic rocks in the lower silesian area
Další názvy
    Rozwój pogladów na tektonike utworów paleozoicznych regionu dolnosląskiego