Podrobnosti záznamu

Název
    Exoskeletal configurations of Cambrian and Ordovician agnostids: Examples from the Barrandian area of Czech Republic
Další názvy
    Konfigurace exoskeletonů kambrických a ordovických agnostidů: příklady z oblasti Barrandienu České republiky
Autor
    Bruthansová, Jana
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Szabad, Michal
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Advances in Trilobite Research. Publicationes del Instituto Geológico y Minero de Espaňa
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2008/06/16 ; Toledo
Výraz tezauru
    Cambrian, Ordovician, agnostid trilobites, exuviation.
Klíčové slovo
    Agnostids
    Area
    Barrandian
    Cambrian
    Configurations
    Czech
    Examples
    Exoskeletal
    Ordovician
    Republic
Abstrakt (česky)
   Konfigurace exoskeletonů kambrických a ordovických agnostidů jsou zhodnoceny na příkladech z oblasti Barrandienu (Česká republika). Diskutovány jsou možnosti exuviace a rozpadu zbytků jedinců na mořském dně.
Abstrakt (anglicky)
   The exoskeletal configurations of Cambrian and Ordovician agnostid trilobites are evaluated on the examples from the Barrandian area of Czech Republic. The moulting and dissarticulated specimens are discussed.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014