Podrobnosti záznamu

Název
    Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
Další názvy
    Struktury a ultrastruktury exoskeletonu u spodnodevonských dalmanitidních trilobitů pražské pánve (Česká republika)
Autor
    Budil, Petr
    Hörbinger, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 82, č. 1
Strany
    10
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Trilobita, Dalmanitidae, exoskeleton microstructures
Klíčové slovo
    Basin
    Czech
    Dalmanitid
    Devonian
    Exoskeletal
    Lower
    Prague
    Republic
    Structures
    Trilobites
    Ultrastructures
Abstrakt (česky)
   Jsou předloženy výsledky studia struktur a ultrastruktur exoskeletonu spodnodevonských dalmanitidních trilobitů pražské pánve. Vnitřní část exoskeletonu je u většiny materiálu rekrystalizována a vnitřní struktury sesnsu stricto nejsou zachovány s výjimkou jejich špatně dochovaných zbytků. Je zřejmé postižení veškerých vnitřních ultrastruktur diagenezí. Větší struktury jako čočky očí včetně jejich vnitřní stavby, megapóry a póry protínající exoskeleton a překvapivě velmi jemné povrchové struktury ovšem zachovány jsou. Je krátce diskutován biologický význam megapórů.
Abstrakt (anglicky)
   The studies of the exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin are briefly described and discussed. The interior of the exoskeleton in most specimens from the Prague Basin is recrystallised and filled with fine homogeneous sparitic cement. The ultrastructures sensu stricto, e.g., the lamination, layers forming the exoskeleton, and the fine pores or "Osmólska" cavities, are mostly imperceptible even at higher magnifications. However, ultrastructural relics were observed in some polished thin sections and exoskeletal fragments using electron microscopy. Larger structures, especially the eyes, the megapores penetrating the exoskeleton, and the surface sculptures (prosopon sensu Gill 1949), are relatively well preserved and show very fine details. The biological significance of megapores is briefly discussed. Modification of the inner parts of the exoskeletons by diagenetic processes, obscuring most of the fine internal structures,
    is evident.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014