Podrobnosti záznamu

Název
    Experience of the changes in coal mass and of its spatial distribution
Další názvy
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby