Podrobnosti záznamu

Název
    Experience with the business journey to Canada (excursion to Athabasca oil-bearing sands)
Další názvy
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)