Podrobnosti záznamu

Název
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorus granites: The peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
Další názvy
    Zirkon extrémně obohacený P, Bi, Nb, Sc, U a F z frakcionovaného peraluminického granitu, pereluminický granitový system Podlesí, Česká republika
Autor
    Breiter, Karel
    Foerster, Hans-Juergen
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 88, č. 1
Strany
    20
Rok
    2006
Výraz tezauru
    zircon, phosphorus, niobium, uranium, bismuth, scandium, fluorine, solid solution, peraluminous granites
Klíčové slovo
    Bi-
    Czech
    Extreme
    F-rich
    Fractionated
    Granite
    Granites
    Nb-
    P-
    Peraluminous
    Perphosphorus
    Podlesí
    Republic
    Sc-
    System
    U-
    Zircon
Abstrakt (česky)
   Zirkon z peraluminického granitového systému Podlesí obsahuje až 20.2 wt% P2O5 (0.60 apfu, vzorec sestaven na základě 4 atomů kyslíku), 9.0 wt% Bi2O3, (0.086 apfu), 6.7 wt% Nb2O5, (0.12 apfu), 3.45 wt% Sc2O3, (0.10 apfu),14.8 wt% UO2, (0.12 apfu) a až 3.81 wt% F, (0.42 apfu). Silně obohaceny fosfor vstupuje do mřížky zejména díky berlinitové substituci(2Si4+ = P5+ + Al3+). vstup dalších exotických prvků do mřížky je řízen xenotimovou(Si4+ + Zr4+ = P5+ + Y3+), pretulitovou (Sc3+ + P5+ = Zr4+ + Si4+), brabantitovou (Ca2+ + (U, Th)4+ + 2P5+ = 2Zr4+ + 2Si4+), and ximengitovou (Bi3+ + P5+ = Zr4+ + Si4+) substitucí.
Abstrakt (anglicky)
   Zircon from the peraluminous Podlesí granite system contain up to 20.2 wt% P2O5 (equivalent to 0.60 apfu, formula calculated on the basis of 4 oxygen atoms), up to 9.0 wt% Bi2O3, (0.086 apfu), up to 6.7 wt% Nb2O5, (0.12 apfu), up to 3.45 wt% Sc2O3, (0.10 apfu),up to 14.8 wt% UO2, (0.12 apfu) and up to 3.81 wt% F, (0.42 apfu). Strong enrichment of P preferentially involved the berlinite-type substitution (2Si4+ = P5+ + Al3+). Incorporation of other exotic elements is primarily governed by the xenotime (Si4+ + Zr4+ = P5+ + Y3+), pretulite (Sc3+ + P5+ = Zr4+ + Si4+), brabantite-type (Ca2+ + (U, Th)4+ + 2P5+ = 2Zr4+ + 2Si4+), and ximengite-type (Bi3+ + P5+ = Zr4+ + Si4+) substitution reactions. One part of the anomalous zircons formed late-magmatically, from a strongly peraluminous, P?F?U-rich hydrous residual melt that gave rise to the zinnwaldite granite. Interaction with aggressive residual fluids and metamictization have further aided in element enrichment or depletion.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014