Podrobnosti záznamu

Název
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Eliáš
Další názvy
    Allodapic limestones facies in the Těšín Hradiště Formation of the Baška development of the Silesian unit
Autor
    Eliáš, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 54-56
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    mesozoikum
    sedimenty karbonátové
    textury sedimentů
    turbidita
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Štramberk
Klíčové slovo
    Alodapických
    Bašského
    Facie
    Jednotky
    Slezské
    Souvrství
    Těšínsko-hradišťském
    Vápenců
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   Slínovce s významnými vložkami detritických vápenců jsou typické pro spodní část profilu bašského vývoje slezské jednotky. Jejich výzkum byl umožněn rozsáhlým odkrytím v dole Kotouč ve Štramberku, kde tvoří zhruba 200 m mocnou sekvenci patřící k distálnímu vápencovému flyši až subflyši - vápencovým turbiditům. Vyznačuje se převahou Boumových sekvencí, s různými texturními typy vápenců, jílových vápenců a jílovců. Sedimentace probíhala v redukčním prostředí pánevní plošiny, v distálních částech podmořského kuželu. Stáří popsaného faciálního vývoje se dosud nepodařilo přesně určit, snad odpovídá spodní křídě nebo i nejvyššímu malmu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012