Podrobnosti záznamu

Název
    Fauna bohdaleckého souvrství (ordovik, stupeň katian) z dočasného odkryvu v Praze-Michli
Další názvy
    The faunal association of the Bohdalec Formation (Upper Ordovician, Katian)from the temporary excavation in Praha-Michle
Autor
    Budil, Petr
    David, Martin
    Röhlich, Pavel
    Steinová, Marika
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Barrandian area, Prague Basin, Upper Ordovician,Bohdalec Formation, facies development
Klíčové slovo
    Bohdaleckého
    Dočasného
    Fauna
    Katian
    Odkryvu
    Ordovik
    Praze-Michli
    Souvrství
    Stupeň
Abstrakt (česky)
   Tmavě šedé jílovce a břidlice náležící bohdaleckému souvrství byly odkryty v dočasném výchoze v Praze-Michli. Studované polohy obsahovaly hojnou svrchnoordovickou (spodní katian) faunu bezobratlých s převažujícími mlži a trilobity (včetně gigantických kusů) a pouze vzácný sesilní bentos.
Abstrakt (anglicky)
   The faunal association of the Bohdalec Formation (Upper Ordovician, Katian)from the temporary excavation in Praha-Michle
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014