Podrobnosti záznamu

Název
    Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině
Další názvy
    Fayalite and ore minerals in the skarns from Kuklík and Líšná (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic)
Autor
    Malec, Jan
    Táborský, Zdeněk
    Veselovský, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. XCVIII, č. 1
Strany
    8
Rok
    2013
Výraz tezauru
    fayalite, ore minerals, skarns, Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic
Klíčové slovo
    Českomoravské
    Fayalit
    Kuklíku
    Líšné
    Minerály
    Rudní
    Skarnech
    Vrchovině
Abstrakt (česky)
   Sporadické agregáty a zrna fayalitu s malou příměsí Mn se vyskytují v železem bohaté skarnové asociaci s magnetitem a železnatým klinopyroxenem ve svrateckém krystaliniku. Malá zrnka fayalitu se nacházejí mezi magnetitem a hedenbergitem a místy jsou částečně proměněna na oxidizované nebo hydratované produkty. Práce obsahuje BSE-mkrofotografie a EDX-analýzy fayalitu, hedenbergitu a magnetitu. Další rudní minerály (pyrhotin, arsenopyrit, löllingit, chalkopyrit, bismut a neurčený Bi-telurid) byly zjištěny jen na lokalitě Kuklík.
Abstrakt (anglicky)
   Fayalite and ore minerals in the skarns from Kuklík and Líšná (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014