Podrobnosti záznamu

Název
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
Údaj o odpovědnosti
    František Novák, Jiří Jansa, Ivan Prachař
Další názvy
    Florencite-(Ce) from Suchá Rudná in the Jeseníky Mts.
Autor
    Jansa, Jiří
    Novák, František
    Prachař, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 64, č. 3
Strany
    s. 163-171
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr. a 3 tab. v textu, 2 tab. foto v příl.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Klasifikační znak
    549
Předmětová kategorie
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
    fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
    genetická krystalografie
    oblast moravskoslezská
    popisy nových minerálů, nové nálezy
    regionální mineralogie
Klíčové slovo
    Florencit-(Ce
    Jeseníkách
    Rudné
    Suché
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012