Podrobnosti záznamu

Název
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
Další názvy
    Fluvial deposits in the area between Jinačovice and Kuřim
Autor
    Bubík, Miroslav
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Vít, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. XIII, č. 1
Strany
    4
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Jinačovice depression - fluvial deposits- Ottnangian
Klíčové slovo
    Fluviální
    Jinačovicemi
    Kuřimí
    Sedimenty
Abstrakt (česky)
   V prostoru budoucího golfového areálu mezi Jinačovicemi a Kuřimí byly několika umělými odkryvy odkryty relativně plošně rozsáhlé písky a štěrky. Sedimentologické a mikropaleontologické studium doložilo, že se jedná o fluviální sedimenty stáří ottnangu. Tyto sedimenty mají v Jinačovickém prolomu značnou mocnost. Kromě nich se v nadloží objevují i jemnozrnnější sedimenty staří karpatu a spodního badenu, a to vše na velmi malém prostoru. Tato složitá situace je produktem blízkosti zlomového pásma směru SZ-JV pokračujícího z prostoru Tišnovské kotliny, jak popisuje Petrová a kol. (2001). Rozsáhlejší pleistocénní akumulace fluviálních sedimentů nebyly jednoznačně prokázány.
Abstrakt (anglicky)
   Artificial outcrops made in the area of the Brno golf course between Jinačovicemi and Kuřim allow us to study areally widespread sandy and gravelly deposits. Sedimentological and micropaleontological studies reveal their fluvial origin and Ottnangian age. Coarse grained river transported the material originated from N and NW geological units (Moravicum, Bohemian Cretaceous basin and Boskovice Furrow) generally towards the south. These deposits are unusually thick (more than 80 m) in the area of Jinačovice depression.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012