Podrobnosti záznamu

Název
    Foraminifery a mikrobiostratigrafie centrálnokarpatského paleogénu Bánovskej kotliny
Další názvy
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression