Podrobnosti záznamu

Název
    Forms of weathering and denudation of the tonalites in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
Další názvy
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách