Podrobnosti záznamu

Název
    Fosfor - všudypřítomný vedlejší prvek v granátech různého texturního typu z leukokrátních granitoidů
Další názvy
    Phosphorus-an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks