Podrobnosti záznamu

Název
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
Údaj o odpovědnosti
    František Lepka
Další názvy
    REE phosphates in shales of the Barrandian Lower Paleozoic (Central Bohemia, Czechoslovakia)
Autor
    Lepka, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 88-105
Rok
    1990
Poznámky
    9 obr., 6 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Předmětová skupina
    Barrandien
    břidlice jílová
    Ce (cer - 58)
    fosfáty
    mikrosonda elektronová
    ordovik
    silur
    Th (thorium - 90)
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Barrandienu
    Břidlicích
    Fosforečnany
    Paleozoika
    Spodního
    Vzácných
    Zemin
Abstrakt (česky)
   Při mineralogickém studiu barrandienských břidlic paleozoického stáří byly zjištěny méně známé fosforečnany, které jsou nositeli vzácných zemin a thoria. Většinou se jedná o autigenní minerály nepatrných rozměrů, vázané na jílovitou složku břidlic. V ordovických horninách byla věnována pozornost autigennímu monazitu nebo rabdofánu. Z fosforečnanů crandallitové skupiny byly popsány florencit-/Ce/ a goyazit. K novým nálezům patří blíže neurčené minerální hmoty, odpovídající chemismem fosfátům až fosfosilikátům vzácných zemin a fosfátům a silikátům zirkonia. Kvantitativní zastoupení jednotlivých fosforečnanů podmiňuje i rozdíly v průměrných obsazích vzácných zemin a thoria v břidlicích
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012