Podrobnosti záznamu

Název
    Fosilisation of coprolithes of Chondrichthies from late Turonian sediments from the Úpohlavy quarry (Czech Republic)
Další názvy
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)