Podrobnosti záznamu

Název
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Purkyňová
Další názvy
    Fossile megaflora from the Kobylí-quarry in Krásné Loučky near Krnov (Horní Benešov Formation, Jeseník Culm, Lower Carboniferous)
Autor
    Purkyňová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 2
Strany
    s. 97-102
Rok
    2003
Poznámky
    2 pl.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 99-100
    il.
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Klasifikační znak
    561
Předmětová skupina
    biografie
    biografie - Kumpera, Otakar
    karbon-spodní
    lokalita fosiliferní
    Lycopsida
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleontologie
    Sphenopsida
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Krásné Loučky (Bruntál, Krnov)
    Krnov-Mariánské Pole (Bruntál, Krnov)
    Mokré Lazce (Opava, Opava)
Klíčové slovo
    Fosilní
    Hornobenešovské
    Jesenický
    Karbon
    Kobylí
    Krásných
    Krnova
    Kulm
    Lomu
    Loučkách
    Makroflóra
    Souvrství
    Spodní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012