Podrobnosti záznamu

Název
    Fossil plastosols (ultisols) in loess sections of the Horn (ÖK 21) and Tulln (ÖK 39) map sheet - Lower Austria
Další názvy
    Fosilní plastosoly (ultisoly) ve sprašových profilech na listu Horn (ÖK 21) a Tulln (ÖK 39) - Dolní Rakousko