Podrobnosti záznamu

Název
    Fossil weathering products of the Upper Proterozoic rocks in the SE surroundings of Prague
Další názvy
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)