Podrobnosti záznamu

Název
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
Další názvy
    Fylonites of the southern part of the Vrbno Group and its prekursors.
Autor
    Aichler, Jaroslav
    Chlupáčová, Marta
    Mixa, Petr
    Pecina, Vratislav
    Wilímský, Dávid
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    6
Rok
    2005
Výraz tezauru
    fylonite, Vrbno Group, geochemistry
Klíčové slovo
    části
    Fylonity
    Jižní
    Prekurzory
    Skupiny
    Vrbenské
Abstrakt (česky)
   Zjištění prekurzorů fylonitů v širším okolí Oskavy. Termínem fylonit je zde označována skupina muskovit-chloritických hornin ne zcela jasného původu. Jejich společným rysem je vzhled, často až anomální magnetická susceptibilita a jejich geologická pozice při kontaktu vulkanosedimentárních hornin vrbenské skupiny a bloku předdevonských metagranitů a křemen-živcových mylonitů.
Abstrakt (anglicky)
   Fylonites of the southern part of the Vrbno Group and its prekursors.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014