Podrobnosti záznamu

Název
    The genus Parabailiella Thoral, 1946 (Trilobita) from the middle Cambrian of the Cadenas Ibéricas (NE Spain)
Další názvy
    El género Parabailiella Thoral, 1946 (Trilobita) en el Cámbrico medio de las Cadenas Ibéricas (NE de Espana)