Podrobnosti záznamu

Název
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
Autor
    Lacina, Jan
Konference
    Ekologie krajiny v ČR (02.02.07-03.02.07 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
Strany
    s. 2-2
Poznámky
    Překlad názvu: Geobiocoenosis approach in Landscape ecology : conception, results, applications
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    natural disturbances
    succesion
    vegetation
Klíčové slovo
    Aplikace
    Ekologii
    Geobiocenologický
    Koncepce
    Krajiny
    Přístup
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   V povodňových korytech a nivách řek Bečvy a Desné byly po katastrofální povodni v červenci 19797 vybrány výzkumné transekty, na nichž je sledována přirozená sukcese na nově vzniklých ekotopech. Dosavadní výsledky ukazují, že sukcese je závislá na poloze biotopů vůči současnému aktivnímu toku.
Abstrakt (anglicky)
   In flood river basins of alluvium of the Bečva and Desná rivers was found research transects after catastrophic flood in July of 1997 and natural succession was investigated on new ecotopes. Present results shows that succession is dependent on location of biotopes in the face of current active river flow.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012