Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemical research of a granitoid group of the Eisgarn type in the S part of the Central massif of the Moldanubian Pluton
Další názvy
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu