Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
Údaj o odpovědnosti
    Miloslav Ďuriš, Jaroslav Hak
Další názvy
    Geochemical prospecting in selected areas of the Syrian Arab Republic
Autor
    Ďuriš, Miloslav
    Hak, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 50-52
Rok
    1991
Předmětová skupina
    diamant
    geologie regionální
    ofiolity
    prospekce aluviální
    prospekce geochemická
    regionální geochemická prospekce
    stream sediment
    šlichová prospekce
    zóna riftová
Geografické jméno
    Sýrie
Klíčové slovo
    Arabské
    Geochemická
    Oblastech
    Prospekce
    Republiky
    Syrské
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   V letech 1986-89 provedl ÚÚ na základě kontraktu geochemickou prospekci v měřítku 1:50 000 ve vybraných územích Sýrie, na celkové ploše více než 8600 km2. Cílem bylo ověřit surovinový potenciál těchto území,zejména z hlediska polymetalických rud a diamantonosnosti. Regionálně geochemická prospekce metodou šlichů a řečištních sedimentů vymezila řadu anomálních úseků, z nichž pouze malá část je doporučena k podrobnějšímu ověření. Většina anomálií byla tvořena chalkopyritem vtroušeným v horninách ofiolitové sekvence, popř. vznikla antropogenní kontaminací. Chemismus a mineralogické složení hornin podobných kimberlitům ukázal, že jde o vulkanické brekcie normálních a alkalických bazaltů, ve kterých nejsou podmínky pro výskyt diamantů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012