Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie československé části smrčinského (fichtelgebirgského) žulového plutonu
Další názvy
    The geochemistry of the Czechoslovak part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton